1. septimackord

  septimackord, fyrstämmigt ackord bildat genom tersstaplingar, t.ex. c–e–g–h.
 2. förminskat septimackord

  förminskat septimackord, förminskat septimaackord , fyrtonig ackordbildning där tonerna i tätaste läge bildar tre små terser.
 3. blockackord

  blockackord kallas de oftast fyr- eller femstämmiga parallellförda ackord i sammanträngt läge som tidigare var vanliga inom populär- och jazzmusik.
 4. borgenärssammanträde

  borgenärssammanträde, sammanträde med fordringsägarna samt konkursförvaltaren eller gode mannen i konkurs respektive ackord inför konkursdomaren.
 5. nonackord

  nonackord, musikterm, ackord bestående av grundton, ters, kvint, septima och nona.
 6. diapason

  diapason, antika och medeltida musikteoretikers beteckning för oktavintervall eller -skala.
 7. appoggiatura

  appoggiatura, musikterm: långt förslag, normalt på betonad taktdel; det innebär vanligen att tonen sätts in som en oförberedd dissonans i förhållande till det underliggande ackordet (s.k. fri förhållning) för att senare upplösas till en ackordsegen ton.
 8. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 9. harmonik

  harmonik, samlande benämning på musikens vertikala uttryckskvaliteter.
 10. flerstämmighet

  flerstämmighet, musik som omfattar minst två samtidiga, särskiljbara melodilinjer.