1. ackordslön

  ackordslön, ackord, löneform, huvudsakligen förekommande inom industrin, där lönens storlek är beroende av den enskilde arbetarens eller det enskilda arbetslagets arbetsprestationer, genom en i förväg avtalad ersättning.
 2. ackord

  ackord, samklang, i vid mening samtidigt klingande toner.

 3. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 4. Ackordscentralen

  Ackordscentralen, AC, stiftelse vars ändamål är att utan eget vinstintresse bl.a. biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med t.ex. företagsrekonstruktioner.
 5. ackord

  ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
 6. klang

  klang, ljudet av en komplex ton, vilken är uppbyggd av ett ackord av samtidigt ljudande, nästan eller helt harmoniska deltoner, dvs. med frekvenser som bildar en harmonisk serie.
 7. brutet ackord

  brutet ackord, musikterm som anger att tonerna i ett ackord, i stället för att spelas samtidigt, skall spelas i följd, en och en eller gruppvis.
 8. ackordsarbete

  ackordsarbete [-å`rds-] subst. ~t ~n ORDLED: ac-kords--arbet-et
  Svensk ordbok
 9. ackordshets

  ackordshets [-å`rds-] subst. ~en ORDLED: ac-kords--hets-en
  Svensk ordbok
 10. ackordssättning

  ackordssättning el. ackordsättning [-å`rd(s)-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-kord(s)--sätt-ning-en
  Svensk ordbok