1. ackordsymbol

  ackordsymbol, beteckning av ackord med symbol i stället för med noter.
 2. ackordslön

  ackordslön, eller ackord, betyder att man får lön efter hur mycket man presterar när man jobbar, se lön.
 3. Ackordscentralen

  Ackordscentralen, AC, stiftelse vars ändamål är att utan eget vinstintresse bl.a. biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med t.ex. företagsrekonstruktioner.
 4. ackordsarbete

  ackordsarbete [-å`rds-] subst. ~t ~n ORDLED: ac-kords--arbet-et
  Svensk ordbok
 5. ackordshets

  ackordshets [-å`rds-] subst. ~en ORDLED: ac-kords--hets-en
  Svensk ordbok
 6. ackordssättning

  ackordssättning el. ackordsättning [-å`rd(s)-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-kord(s)--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 7. ackordslön

  ackordslön [-å`rds-] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kords--lön-en
  Svensk ordbok
 8. ackord

  ackord kallas det i musiken när man låter flera toner klinga tillsammans.

 9. ackord

  ackord är i allmänt språkbruk detsamma som ackordslön.
 10. ackord

  ackord, tjänsteköp, en förr tillämpad överlåtelse av tjänst eller ämbete mot ersättning i enlighet med privaträttsligt upprättat kontrakt.