1. tidsstudier

  tidsstudier, äldre form av arbetsstudier som innebar att man efter att ha delat upp ett arbete i moment, förenklat det och mätt tidsåtgången med stoppur beräknade medelvärden som kunde ligga till grund för ackordsättning.
 2. arbetsmätning

  ar`betsmätning subst. ~en ~ar ORDLED: arbets--mät-ning-en
  Svensk ordbok
 3. ackordssättning

  ackordssättning el. ackordsättning [-å`rd(s)-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-kord(s)--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 4. arbetsstudier

  ar`betsstudier subst., plur. ORDLED: arbets--studi-er
  Svensk ordbok