1. ackord

    ackord, överenskommelse mellan en skuldsatt person och hans fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten.
  2. betalningsinställelse

    betalningsinställelse, juridisk term för inställelse av betalning av alla skulder som uppkommit före tidpunkten för betalningsinställelsen.