1. harmonik

    harmonik, samlande benämning på musikens vertikala uttryckskvaliteter.
  2. generalbas

    generalbas (italienska basso generale, eller (oftare) basso continuo ’kontinuerlig bas’), ackompanjemangspraxis som dominerade 1600–1750, huvudsakligen använd på ackordinstrument som cembalo, orgel, harpa, luta och gitarr.
  3. grundton

    grundton, lägsta tonen i varje dur- eller molltreklang.