1. ackumulator

  ackumulator heter egentligen det som vanligtvis kallas för uppladdningsbart batteri.
 2. ackumulator

  ackumulator, inom maskintekniken: anordning för (oftast kortvarig) lagring av energi hos vätskor och gaser.
 3. ackumulator

  ackumula`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. elektrisk ackumulator

  elektrisk ackumulator, se ackumulator.
 5. alkalisk ackumulator

  alkalisk ackumulator, ackumulator med alkalisk elektrolyt.
 6. ackumulatorcell

  ackumulatorcell, laddningsbar kemoelektrisk cell (sekundärcell); se ackumulator.
 7. ackumulatorbatteri

  ackumulatorbatteri, laddningsbart batteri, bestående av flera parallell- eller seriekopplade celler; se ackumulator.
 8. nickel–kadmiumackumulator

  nickel–kadmiumackumulator, en typ av ackumulator.
 9. nickel–järnackumulator

  nickel–järnackumulator, en typ av ackumulator.
 10. blyackumulator

  blyackumulator, elektrisk ackumulator med elektroder av bly och blydioxid och med svavelsyra som elektrolyt.