1. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 2. ackumulator

  ackumulator, inom maskintekniken: anordning för (oftast kortvarig) lagring av energi hos vätskor och gaser.
 3. elektrisk ackumulator

  elektrisk ackumulator, se ackumulator.
 4. alkalisk ackumulator

  alkalisk ackumulator, ackumulator med alkalisk elektrolyt.
 5. ackumulatorbatteri

  ackumulatorbatteri, laddningsbart batteri, bestående av flera parallell- eller seriekopplade celler; se ackumulator.
 6. ackumulator

  ackumula`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-kumul-at-or-er
  Svensk ordbok
 7. ackumulatorcell

  ackumulatorcell, laddningsbar kemoelektrisk cell (sekundärcell); se ackumulator.
 8. galvaniskt element

  galvaniskt element, galvanisk cell, elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, samtidigt som det sker en kemisk reaktion i cellen (en oxidation vid cellens anod, i detta fall minuspolen, en reduktion vid dess katod, i detta fall pluspolen).
 9. batteri

  batteri är en källa för elektrisk ström.
 10. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.