1. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 2. Waldemar Jungner

  Jungner, Waldemar, 1869–1924, ingenjör och uppfinnare.
 3. gasackumulator

  gasackumulator, stålbehållare av cylinder- eller flasktyp för förvaring av gas.
 4. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 5. solvärme

  solvärme, i vidare bemärkelse värme som uppstår genom att energi i form av solstrålning absorberas i atmosfären, på jorden eller av en komponent som är avsedd för att producera värme.
 6. Thomas A. Edison

  Edison, Thomas Alva, född 11 februari 1847, död 18 oktober 1931, amerikansk uppfinnare och industriman.
 7. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.