1. batteri

  batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.
 2. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 3. cell

  cell, inom elektrokemin: anordning där elektrisk ström kan alstras genom en kemisk reaktion, eller där – omvänt – elektrisk ström kan användas för att driva en kemisk reaktion.
 4. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 5. elektromotorisk kraft

  elektromotorisk kraft, emk, den potentialdifferens i en strömkälla som får en elektrisk ström att flyta genom en sluten strömkrets.
 6. pneumatik

  pneumatik, tryckluftsteknik, användning av gaser, oftast luft, för att överföra, lagra och styra energi.
 7. hydraulik

  hydraulik, användning av vätskor (vanligen oljor) för att överföra, lagra och styra energi.
 8. bilbatteri

  bilbatteri, benämning på olika typer av laddningsbara batterier (ackumulatorer) som används i bilar.
 9. amperetimme

  amperetimme, enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen Ah, tilläggsenhet till SI-enheten coulomb (C).
 10. ellok

  ellok, elektrolok, eldrivet dragfordon för järnväg.