1. spårväg

    spårväg, lokalt spårtrafiksystem, ursprungligen utformat för trafik på gator i stadscentrum för samkörning med övrig stadstrafik, sedermera även utbyggt på egna banvallar utanför stadskärnan.