1. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok
 2. ackumulerad inkomst

  ackumulerad inkomst, den inkomst man uppbär under ett visst år men som det har tagit två eller fler år att förtjäna, t.ex. författararvoden.
 3. nivalt klimat

  nivalt klimat, klimat där snönederbörden årligen är större än den mängd snö som smälter eller avdunstar.
 4. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 5. fonderat pensionssystem

  fonderat pensionssystem, system där premieinbetalningarna fonderas.
 6. obeskattade reserver

  obeskattade reserver, redovisningsterm för poster som visar det ackumulerade beloppet av olika bokslutsdispositioner.
 7. blodsnö

  blodsnö, snökristaller som färgats av rödaktigt stoft i luften.
 8. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 9. vägmätare

  vägmätare, mätsystem i fordon för registrering av färdsträckan, dels ackumulerad under fordonets hela livstid, dels sedan senaste nollställning (trippmätare).
 10. tjälskott

  tjälskott, skador på vägar i form av gropar eller insjunkna partier, vilka uppkommer på våren genom att tjäle tinar bort.