1. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok
 2. ackumulerad inkomst

  ackumulerad inkomst, den inkomst man uppbär under ett visst år men som det har tagit två eller fler år att förtjäna, till exempel författararvoden.

 3. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 4. podsol

  podsol, jordmån som förekommer i kalltempererade, fuktiga klimat, oftast i barrskogsmiljö, bl.a. i norra Europa, norra Asien och i Canada.
 5. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 6. lindan

  lindan, gammexan, gammahexaklorcyklohexan, gammabensenhexaklorid, organisk klorförening som används som insekticid, framför allt vid behandling av jord och fröer inom jordbruket, men även för bekämpning av insekter på virke och mot parasiter på boskap.
 7. Emån

  Emån, vattendrag i östra Småland; längd 220 km.
 8. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 9. växtskyddsmedel

  växtskyddsmedel, pesticider , bekämpningsmedel som används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.
 10. obeskattade reserver

  obeskattade reserver, redovisningsterm för poster som visar det ackumulerade beloppet av olika bokslutsdispositioner.