1. ackumulerad inkomst

  ackumulerad inkomst, den inkomst man uppbär under ett visst år men som det har tagit två eller fler år att förtjäna, t.ex. författararvoden.
 2. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok
 3. nivalt klimat

  nivalt klimat, klimat där snönederbörden årligen är större än den mängd snö som smälter eller avdunstar.
 4. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 5. fonderat pensionssystem

  fonderat pensionssystem, system där premieinbetalningarna fonderas.
 6. obeskattade reserver

  obeskattade reserver, redovisningsterm för poster som visar det ackumulerade beloppet av olika bokslutsdispositioner.
 7. blodsnö

  blodsnö, snökristaller som färgats av rödaktigt stoft i luften.
 8. varmvattenberedare

  varmvattenberedare, värmare i vilken tappvatten värms till förbrukningstemperatur, i Sverige normalt 45–65 °C.
 9. monarkfjärilar

  monarkfjärilar, Danainae,underfamilj praktfjärilar som förekommer i världens alla tropiska och subtropiska områden och som omfattar ca 200 arter, flest i orientaliska regionen och på Nya Guinea, bl.a. arten monark.
 10. nebkha

  nebkha, dynform som skapas tillsammans med lägivande vegetation.