1. ackumulerad inkomst

  ackumulerad inkomst, den inkomst man uppbär under ett visst år men som det har tagit två eller fler år att förtjäna, t.ex. författararvoden.
 2. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok
 3. nivalt klimat

  nivalt klimat, klimat där snönederbörden årligen är större än den mängd snö som smälter eller avdunstar.
 4. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 5. fonderat pensionssystem

  fonderat pensionssystem, system där premieinbetalningarna fonderas.
 6. blodsnö

  blodsnö, snökristaller som färgats av rödaktigt stoft i luften.
 7. obeskattade reserver

  obeskattade reserver, redovisningsterm för poster som visar det ackumulerade beloppet av olika bokslutsdispositioner.
 8. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 9. tjälskott

  tjälskott, skador på vägar i form av gropar eller insjunkna partier, vilka uppkommer på våren genom att tjäle tinar bort.
 10. alkylfenoletoxylater

  alkylfenoletoxylater, alkylfenoletoxilater, derivat av alkylfenoler som tillhör gruppen nonjoniska tensider.