1. ackumulerad inkomst

  ackumulerad inkomst, den inkomst man uppbär under ett visst år men som det har tagit två eller fler år att förtjäna, t.ex. författararvoden.
 2. ackumulera

  ackumule´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kumul-er-ar SUBST.: ackumulerande, ackumulering; ackumulation
  Svensk ordbok
 3. nivalt klimat

  nivalt klimat, klimat där snönederbörden årligen är större än den mängd snö som smälter eller avdunstar.
 4. materialbalans

  materialbalans, i olika tekniska sammanhang, t.ex. inom kemitekniken, benämning på den beräkningsmodell som beskriver olika materialomvandlingar inom och materialflöden till och från ett avgränsat system.
 5. ackumulation

  ackumulation betyder ’anhopning’ eller ’något lagt på hög’.
 6. fonderat pensionssystem

  fonderat pensionssystem, system där premieinbetalningarna fonderas.
 7. obeskattade reserver

  obeskattade reserver, redovisningsterm för poster som visar det ackumulerade beloppet av olika bokslutsdispositioner.
 8. blodsnö

  blodsnö, snökristaller som färgats av rödaktigt stoft i luften.
 9. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 10. vägmätare

  vägmätare, mätsystem i fordon för registrering av färdsträckan, dels ackumulerad under fordonets hela livstid, dels sedan senaste nollställning (trippmätare).