1. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 2. kökkenmödding

  kökkenmödding, arkeologisk term: boplatsavlagring av skaldjursskal, uppblandade med djurben, flintavfall, keramik och rester av härdar.
 3. markförstöring

  markförstöring, jordförstöring, svåra markskador som ger mycket långvariga negativa effekter på växtproduktion och/eller vattenförsörjning.
 4. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 5. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.