1. ackusativ

  ackusativ, kasus som bl.a. förbinds med det direkta objektet i språk som tyska och latin.
 2. ackusativobjekt

  ackusativobjekt, egentligen objekt som står i ackusativ; används synonymt med direkt objekt.
 3. ackusativ

  ack`usativ subst. ~en ~er ORDLED: ac-kus-at-iv-en
  Svensk ordbok
 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. substantiv

  substantiv, ordklass som omfattar benämningar på konkreta referenter som varelser ( räv), föremål ( penna), platser ( torg) och material ( plast) men också på abstrakta referenter som tider ( vecka), händelser ( förlust), tillstånd ( sorg), egenskaper ( trötthet) och relationer ( likhet).
 6. ackusativobjekt

  ackusativobjekt [ak`- el. -i`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kus-at-iv--ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 7. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 8. grundform

  grundform, grammatisk term för en kasusform som (i modern svenska) inte är genitiv eller ackusativ (objektsform).
 9. personliga pronomen

  personliga pronomen, substantiviska pronomen som utpekar deltagarna i talsituationen (första och andra personens pronomen) samt annat som finns med i situationen eller som redan har beskrivits eller aktualiserats i texten (tredje personens pronomen).
 10. objekt

  objekt, grammatisk term för ett nominalt led som bestämmer ett transitivt verb.