1. ackusativ

  ackusativ, kasus som bl.a. förbinds med det direkta objektet i språk som tyska och latin.
 2. ackusativ

  ack`usativ subst. ~en ~er ORDLED: ac-kus-at-iv-en
  Svensk ordbok
 3. ackusativobjekt

  ackusativobjekt, egentligen objekt som står i ackusativ; används synonymt med direkt objekt.
 4. ackusativobjekt

  ackusativobjekt [ak`- el. -i`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kus-at-iv--ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 5. substantiv

  substantiv, ordklass som omfattar benämningar på konkreta referenter som varelser ( räv), föremål ( penna), platser ( torg) och material ( plast) men också på abstrakta referenter som tider ( vecka), händelser ( förlust), tillstånd ( sorg), egenskaper ( trötthet) och relationer ( likhet).
 6. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 7. personliga pronomen

  personliga pronomen, substantiviska pronomen som utpekar deltagarna i talsituationen (första och andra personens pronomen) samt annat som finns med i situationen eller som redan har beskrivits eller aktualiserats i texten (tredje personens pronomen).
 8. hindi

  hindi, hindī, nyindoariskt språk (se indoariska språk) som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009).
 9. grundform

  grundform, grammatisk term för en kasusform som (i modern svenska) inte är genitiv eller ackusativ (objektsform).
 10. objekt

  objekt, grammatisk term för ett nominalt led som bestämmer ett transitivt verb.