1. ackusativ

  ackusativ, kasus som bl.a. förbinds med det direkta objektet i språk som tyska och latin.
 2. ackusativ

  ack`usativ subst. ~en ~er ORDLED: ac-kus-at-iv-en
  Svensk ordbok
 3. ackusativobjekt

  ackusativobjekt, egentligen objekt som står i ackusativ; används synonymt med direkt objekt.
 4. grundform

  grundform, grammatisk term för en kasusform som (i modern svenska) inte är genitiv eller ackusativ (objektsform).
 5. gotiska

  gotiska, det sedan länge utdöda germanska språk som talades och skrevs av goterna.
 6. kasus

  kasus, grammatisk term.
 7. utbrytning

  utbrytning, emfatisk omskrivning , en satskonstruktion av typen det är mig (som) han vill träffa, där det utbrutna ledet mig har lyfts upp ur den underordnade satsen och infogats i en överordnad sats som understryker att den underordnade satsen gäller om det utbrutna ledets referent och ingen annan.
 8. casus obliquus

  casus obliquus, oblikt kasus, i den klassiska och traditionella grammatiken kasus som anses signalera att det kasusböjda ordet är syntaktiskt beroende av andra ord i satsen.
 9. bœuf

  bœuf, oxkött.
 10. isländska

  isländska, språk som tillsammans med norska och färöiska bildar den västliga grenen av de nordiska språken.