1. ackusativobjekt

  ackusativobjekt, egentligen objekt som står i ackusativ; används synonymt med direkt objekt.
 2. transitiva verb

  transitiva verb, verb som konstrueras med ett eller två objekt (t.ex. laga, hitta, påstå; avundas, tilldela, beröva).
 3. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 4. ackusativobjekt

  ackusativobjekt [ak`- el. -i`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ac-kus-at-iv--ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 5. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 6. ackusativ

  ack`usativ subst. ~en ~er ORDLED: ac-kus-at-iv-en
  Svensk ordbok
 7. objekt

  objek´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 8. direkt

  1direk´t adj., neutr. ~ ORDLED: di-rekt
  Svensk ordbok