1. ackusatorisk process

  ackusatorisk process, brottmålsrättegång kännetecknad av att åklagaren och den åtalade uppträder som likställda parter.
 2. ackusatorisk

  ackusato´risk adj. ~t ORDLED: ac-kus-at-or-isk
  Svensk ordbok
 3. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 4. inkvisitorisk

  inkvisito´risk adj. ~t ORDLED: in-kvis-it-or-isk
  Svensk ordbok