1. ackuschör

  ackuschör, förlossningsläkare.
 2. ackuschör

  ackuschö´r subst. ~en ~er ORDLED: ac-kusch-ör-en
  Svensk ordbok
 3. ackuschörska

  ackuschörska, barnmorska.
 4. ackuschörsgroda

  ackuschörsgroda, annat namn på barnmorskegroda.
 5. ackuschörsgroda

  ackuschö`rsgroda el. ackuschö`rgroda subst. ~n ackuschör(s)grodor ORDLED: ac-kusch-ör(s)--grod-an
  Svensk ordbok
 6. ackuschörska

  ackuschö´rska subst. ~n ackuschörskor ORDLED: ac-kusch-ör-skan
  Svensk ordbok