1. ackvisition

  ackvisition, anskaffning av kunder, t.ex. försäkringstagare, annonsörer eller prenumeranter; nyförvärv, t.ex. till en samling.
 2. ackvisition

  ackvisition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-kvis-it-ion-en
  Svensk ordbok
 3. ackvirera

  ackvire´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-kvir-er-ar SUBST.: ackvirerande, ackvirering; ackvisition
  Svensk ordbok
 4. ackvisitör

  ackvisitö´r subst. ~en ~er ORDLED: ac-kvis-it-ör-en
  Svensk ordbok
 5. anskaffning

  an`skaffning subst. ~en ~ar ORDLED: an--skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 6. rekvirera

  rekvire´ra verb ~de ~t ORDLED: re-kvir-er-ar SUBST.: rekvirerande, rekvirering; rekvisition
  Svensk ordbok
 7. inkvisition

  inkvisition [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: in-kvis-it-ion-en
  Svensk ordbok