1. Acre

  Acre, delstat i Brasilien, i Amazonområdets sydvästra del, på gränsen till Peru och Bolivia; 153 000 km2, 816 700 invånare (2016).

 2. Acre

  Acre, annat namn på Akko, stad i Israel.
 3. acre

  acre, ickemetrisk areaenhet i Brittiska samväldet och i USA.
 4. Acrefrågan

  Acrefrågan, diplomatisk tvist mellan Bolivia, Brasilien och Peru rörande ett landområde kring ett par av Amazonflodens biflöden, bl.a. Purus och ett av dess tillflöden, floden Acre.
 5. Olof af Acrel

  Acrel, Olof af, före adlandet 1780 Olof Acrel, född 26 november 1717, död 28 maj 1806, kirurg.
 6. Homestead Act

  Homestead Act, jordförvärvslag i USA från 1862.
 7. Sedum

  Sedum, det vetenskapliga namnet på släktet fetknoppar.

 8. Rikard I Lejonhjärta

  Rikard I Lejonhjärta (engelska Richard I the Lionheart, franska Richard Cœur de Lion), 1157–99, kung av England från 1189, son till Henrik II och Eleonora av Akvitanien.
 9. Tempelherreorden

  Tempelherreorden, latin Pauperes commilitones Christi templique Salomonis, andlig riddarorden 1119–1312.
 10. Tyska orden

  Tyska orden, tyska Deutscher Orden, latin Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum, andlig riddarorden grundad av köpmän från Bremen och Lübeck under belägringen av Acre (nuvarande Akko) 1189–90.