1. Acre

  Acre, delstat i Brasilien, i Amazonområdets sydvästra del, på gränsen till Peru och Bolivia; 153 000 km2, 816 700 invånare (2016).

 2. Acre

  Acre, annat namn på Akko, stad i Israel.
 3. acre

  acre, ickemetrisk areaenhet i Brittiska samväldet och i USA.
 4. Acrefrågan

  Acrefrågan, diplomatisk tvist mellan Bolivia, Brasilien och Peru rörande ett landområde kring ett par av Amazonflodens biflöden, bl.a. Purus och ett av dess tillflöden, floden Acre.
 5. Olof af Acrel

  Acrel, Olof af, före adlandet 1780 Olof Acrel, född 26 november 1717, död 28 maj 1806, kirurg.
 6. Sedum

  Sedum, det vetenskapliga namnet på släktet fetknoppar.

 7. Márcio Souza

  Souza, Márcio, född 1946, brasiliansk författare.
 8. engelska enheter

  engelska enheter, benämning på ickemetriska måttenheter använda i Samväldet och i USA.
 9. Chico Mendes

  Mendes, Francisco ( Chico), 1944–88, brasiliansk gummitappare.
 10. Rio Branco

  Rio Branco, huvudstad i delstaten Acre, västra Brasilien; 377 100 invånare (2016).