1. acritarcher

  acritarcher, grupp mikrofossil utan närmare släktskapsband men sammanhållna av praktiska skäl.
 2. ledfossil

  ledfossil, fossil som är speciellt användbart för jämförande åldersbestämning av omgivande bergart.
 3. prekambrium

  prekambrium, geologiskt tidsavsnitt som inleds med jordens bildning för ca 4 567 miljoner år sedan och sträcker sig fram till perioden kambrium för ca 542 miljoner år sedan.
 4. visingsögruppen

  visingsögruppen, grupp av sedimentära bergarter på Visingsö, kring Vättern samt vid sjöarna Skagern i Västergötland och Möckeln i sydöstra Värmland.
 5. ediacara

  ediacara, geologisk period, tidigare benämnd vendium, ca 635–542 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (den lagerföljd) som bildades under denna period.
 6. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.