1. action

  action [äk´ʃen ljust sj-ljud] subst., ingen böjning ORDLED: act-ion
  Svensk ordbok
 2. Action française

  Action française, fransk högerextrem politisk rörelse, även namn på dess tidning (1908–44).
 3. action painting

  action painting, den dynamiska målerimetoden hos vissa av 1950-talets amerikanska abstrakta expressionister.
 4. Climate Action Network

  Climate Action Network, CAN, globalt nätverk av miljö- och folkrörelsebaserade organisationer, såväl lokala som nationella och internationella, vilket verkar för att utsläppen av klimatpåverkande gaser skall minska till en hållbar nivå.
 5. actionfilm

  actionfilm, film som oavsett genre lägger tonvikten på spektakulära fysiska hjältedåd och ofta avancerade stunt- och specialeffekter.
 6. actionfilm

  actionfilm [ung. äk`ʃen-] subst. ~en ~er ORDLED: act-ion--film-en
  Svensk ordbok
 7. CAN

  CAN, förkortning för Climate Action Network.
 8. Reince Priebus

  Priebus, Reinhold (Reince), född 1972, amerikansk politiker (republikan), tidigare stabschef i Vita huset. 

 9. Stephen Bannon

  Bannon, Stephen (Steve), född 27 november 1953, affärsman, chefsrådgivare i Vita huset januari–augusti 2017. 

 10. störtbombfällning

  störtbombfällning, fällning av bomber från flygplan under brant dykning.