1. action painting

  action painting, den dynamiska målerimetoden hos vissa av 1950-talets amerikanska abstrakta expressionister.
 2. actionfilm

  actionfilm berättas genom mycket spänning och våldsamma inslag i stället för dialog, det vill säga scener där personer talar med varandra.

 3. Climate Action Network

  Climate Action Network, CAN, globalt nätverk av miljö- och folkrörelsebaserade organisationer, såväl lokala som nationella och internationella, vilket verkar för att utsläppen av klimatpåverkande gaser skall minska till en hållbar nivå.
 4. action

  action [äk´ʃen ljust sj-ljud] subst., ingen böjning ORDLED: act-ion
  Svensk ordbok
 5. Action française

  Action française, fransk högerextrem politisk rörelse, även namn på dess tidning (1908–44).
 6. AIDA-modellen

  AIDA-modellen, AIDA-formeln, en konsumentköpteori.
 7. actionfilm

  actionfilm [ung. äk`ʃen-] subst. ~en ~er ORDLED: act-ion--film-en
  Svensk ordbok
 8. Iranavtalet

  Iranavtalet, engelska Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), avtal mellan Iran och en grupp länder bestående av fyra av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland (P5+1) samt EU.

 9. abstrakt expressionism

  abstrakt expressionism, amerikansk konstriktning under 1940- och 1950-talen, ibland också kallad New York School.
 10. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP, engelska CFSP, mellanstatligt samarbete inom Europeiska unionen (EU).