1. ad hoc

  ad hoc, för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.
 2. ad acta

  ad acta, a.a., (lägga eller lagd) till handlingarna.
 3. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning, tillfällig lösning; jämför ad hoc.
 4. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, ett antagande eller en hypotes som införs i en teori eller ett resonemang enbart för att förklara ett visst faktum, och som alltså inte kan rättfärdigas oberoende av detta faktum.
 5. ad

  ad, myntvalör i Laos.
 6. ad notam

  ad notam, använt i uttrycket ta något ad notam, ta något (skrivet eller sagt) till efterrättelse, lägga något på minnet.
 7. jus ad bellum

  jus ad bellum, rätten för en stat (eller tidigare en furste) att gå i krig.
 8. ad hominem

  ad hominem, ’till människan’.
 9. per aspera ad astra

  per aspera ad astra (latin), genom svårigheter till (eller mot) stjärnorna, dvs. genom kamp till seger, uttryck utan känd upphovsman, ofta använt som motto.
 10. ad libitum

  ad libitum, inom musiken beteckning för frihet att utsmycka notbilden med ornament, att avvika från tempot eller att improvisera.