1. ad hoc

  ad hoc, för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.
 2. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning, tillfällig lösning; jämför ad hoc.
 3. ad acta

  ad acta, a.a., (lägga eller lagd) till handlingarna.
 4. AD

  AD är nationalitetsbeteckning för Andorra.
 5. ad

  ad, preposition och förled: till, till-.
 6. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, ett antagande eller en hypotes som införs i en teori eller ett resonemang enbart för att förklara ett visst faktum, och som alltså inte kan rättfärdigas oberoende av detta faktum.
 7. ad notam

  ad notam, använt i uttrycket ta något ad notam, ta något (skrivet eller sagt) till efterrättelse, lägga något på minnet.
 8. ad hominem-argument

  ad hominem-argument, argumentum ad hominem, osakligt argument som riktas mot svagheter i motståndarens karaktär i stället för mot giltigheten eller ogiltigheten i sakfrågan.
 9. jus ad bellum

  jus ad bellum, rätten för en stat (eller tidigare en furste) att gå i krig.
 10. Jalal ad-Din Rumi

  Rumi, Jalal ad-Din, Jalāl ad-Dīn Rūmī, även känd som Mawlānā, 1207–73, persisk diktare och mystiker.