1. ad hoc

  ad hoc är latin och betyder egentligen ’till detta’.
 2. AD

  AD, förkortning för Arbetsdomstolen.
 3. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning, tillfällig lösning; jämför ad hoc.
 4. ad acta

  ad acta, a.a., (lägga eller lagd) till handlingarna.
 5. jus ad bellum

  jus ad bellum, rätten för en stat (eller tidigare en furste) att gå i krig.
 6. ad mortem

  ad mortem, ’(in)till döden’.
 7. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, ett antagande eller en hypotes som införs i en teori eller ett resonemang enbart för att förklara ett visst faktum, och som alltså inte kan rättfärdigas oberoende av detta faktum.
 8. Surud Ad

  Surud Ad, berg i norra Somalia; 2 416 m ö.h. För belägenhet se landskarta Somalia.
 9. reductio ad absurdum

  reductio ad absurdum, reduction in absurdum, indirekt härledning, logisk slutledning i vilken man sluter sig till motsatsen av ett givet påstående efter att först ha visat att påståendet leder till en motsägelse.
 10. ad astra

  ad astra, ’till stjärnorna’; jämför per aspera ad astra.