1. ad hoc

  ad hoc, för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.
 2. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning, tillfällig lösning; jämför ad hoc.
 3. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, ett antagande eller en hypotes som införs i en teori eller ett resonemang enbart för att förklara ett visst faktum, och som alltså inte kan rättfärdigas oberoende av detta faktum.
 4. ad hoc

  ad hoc [adhåk´] adv.
  Svensk ordbok
 5. anomali

  anomali, avvikelse från det normala, från en regel eller lag, orimligt förhållande; inom vetenskapsteorin brott mot de förväntningar som en förhärskande teoribildning skapar, dvs. observationer, experiment eller slutsatser som antingen inte kan förklaras av eller är oförenliga med teorin.
 6. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

 7. ad hoclösning

  ad hoclösning [adhåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: ad hoc--lös-ning-en
  Svensk ordbok
 8. Krigsförbrytartribunalen i Haag

  Krigsförbrytartribunalen i Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Jugoslavientribunalen, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, en av FN speciellt inrättad domstol för att ställa enskilda individer till ansvar för brott mot internationell humanitär rätt i före detta Jugoslavien (1918–91).

 9. marknadsundersökning

  marknadsundersökning, undersökning som ligger till grund för marknadsföringsbeslut.
 10. divination

  divination (latin divinatio, av divino ’ha gudomlig ingivelse’, ’sia’, ytterst av divus ’gud’), mantik, spådomskonst, konsten att avslöja dold kunskap med hjälp av medel som saknar empirisk anknytning till den kunskap som söks.