1. ad hoc

  ad hoc, för visst tillfälligt eller individuellt ändamål.
 2. ad hoc

  ad hoc [adhåk´] adv.
  Svensk ordbok
 3. ad hoc-antagande

  ad hoc-antagande, se ad hoc.
 4. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning är en tillfällig lösning; se ad hoc.
 5. ad hoclösning

  ad hoclösning [adhåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: ad hoc--lös-ning-en
  Svensk ordbok
 6. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

 7. CAHAR

  CAHAR, Ad Hoc Committee of Experts on the Legal Aspects of Territorial Asylum, Refugees and Stateless Persons, expertkommitté för frågor rörande asylrätt och flyktingar, tillsatt 1977 av Europarådets ministerkommitté och bestående av regeringsrepresentanter.
 8. EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, bildades 1960 genom att Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet.
 9. folkdomstol

  folkdomstol, ursprungligen benämning på en domstol där den dömande makten utövades av det församlade folket och inte av särskilt tillsatta ämbetsmän.
 10. Krigsförbrytartribunalen i Haag

  Krigsförbrytartribunalen i Haag, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Jugoslavientribunalen, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, en av FN speciellt inrättad domstol för att ställa enskilda individer till ansvar för brott mot internationell humanitär rätt i före detta Jugoslavien (1918–91).