1. sinne

  sinne, förmåga att omvandla fysiska eller kemiska retningar till syn-, hörsel-, känsel-, lukt- eller smakupplevelser.
 2. fettvävnad

  fettvävnad, fettväv, fett, tela adiposa, vävnad som huvudsakligen består av fettceller ( adipocyter) och dessutom innehåller bindväv med bl.a. blodkärl och nerver.
 3. Fredmans epistlar

  Fredmans epistlar, sångsamling med Carl Michael Bellmans visor, utgiven 1790 med ett berömt företal av J.H. Kellgren.
 4. känsel

  känsel, känselsinne, det kanske mest ursprungliga av djurens sinnen.
 5. adaptera

  adapte´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-apt-er-ar SUBST.: adapterande, adaptering; adaption, adaptation
  Svensk ordbok
 6. Jean Delannoy

  Delannoy, Jean, 1908–2008, fransk filmregissör.
 7. synsinne

  synsinne, syn, förmåga att uppfatta ljus, dvs. elektromagnetiska svängningar i våglängdsområdet 300–800 nm (ultraviolett–infrarött).
 8. Kasper Holten

  Holten, Kasper, född 1973, dansk operaregissör.

 9. Tom Stoppard

  Stoppard, Tom, ursprungligen Tomáš Straussler, född 1937 i Tjeckoslovakien, brittisk dramatiker.
 10. adaptation

  adaptation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-apt-at-ion-en
  Svensk ordbok