1. adapter

  adap´ter subst. ~n adaptrar ORDLED: ad-apt-ern
  Svensk ordbok
 2. tRNA

  tRNA är en RNA-molekyl som transporterar aminosyror till ett växande protein som håller på att bildas.
 3. nätverkskort

  nätverkskort, Network Interface Card, inom datortekniken anslutning som möjliggör kommunikation med andra enheter i ett nätverk.
 4. antikodon

  antikodon , kvävebastriplett som är komplementär till ett kodonmRNA-molekylen.
 5. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 6. adaptera

  adapte´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-apt-er-ar SUBST.: adapterande, adaptering; adaption, adaptation
  Svensk ordbok
 7. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.