1. adaptiva egenskaper

  adaptiva egenskaper, egenskaper som har uppkommit genom adaptation.
 2. adaptiv styrning

  adaptiv styrning, bearbetningsstyrning, verkstadsteknisk metod att anpassa bearbetningsdata vid skärande bearbetning efter rådande förhållanden under bearbetningen.
 3. adaptiv reglering

  adaptiv reglering innebär att ett system kan ställa in sina parametrar automatiskt och justera dem då betingelserna förändras.
 4. adaptiv

  adaptiv [ad´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: ad-apt-iv
  Svensk ordbok
 5. adaptiv optik

  adaptiv optik, optiskt system vars egenskaper fortlöpande justeras för att kompensera utifrån kommande störningar eller för att anpassas till snabbt växlande behov.
 6. adaptivitet

  adaptivitet, inom tekniken ett avgränsat tekniskt systems förmåga att förändras så att dess uppförande överensstämmer med ändrade inre eller yttre förhållanden.
 7. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 8. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.

 9. adaptation

  adaptation, ärftlig egenskap i en organisms byggnad, livsprocesser och beteende som ökar denna individs överlevnadsförmåga och ytterst dess fortplantningsframgång ( fitness).
 10. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.