1. adaptiv

  adaptiv [ad´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: ad-apt-iv
  Svensk ordbok
 2. adaptiv styrning

  adaptiv styrning, bearbetningsstyrning, verkstadsteknisk metod att anpassa bearbetningsdata vid skärande bearbetning efter rådande förhållanden under bearbetningen.
 3. adaptiv reglering

  adaptiv reglering innebär att ett system kan ställa in sina parametrar automatiskt och justera dem då betingelserna förändras.
 4. adaptiv optik

  adaptiv optik, optiskt system vars egenskaper fortlöpande justeras för att kompensera utifrån kommande störningar eller för att anpassas till snabbt växlande behov.
 5. adaptivitet

  adaptivitet, inom tekniken ett avgränsat tekniskt systems förmåga att förändras så att dess uppförande överensstämmer med ändrade inre eller yttre förhållanden.
 6. adaptiva egenskaper

  adaptiva egenskaper, egenskaper som har uppkommit genom adaptation.
 7. bearbetningsstyrning

  bearbetningsstyrning, verkstadsteknisk metod att anpassa bearbetningsdata efter rådande förhållanden, se adaptiv styrning.
 8. ESO

  ESO, European Southern Observatory, Europeiska sydobservatoriet, mellanstatlig europeisk organisation för astronomisk forskning.

 9. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 10. utjämnare

  utjämnare, engelska equalizer, inom elektroniken ett elektroniskt nät, t.ex. ett filter, som har till uppgift att kompensera oönskad distorsion av amplituden eller fasen som funktion av frekvensen för en signal.