1. adaptiva egenskaper

  adaptiva egenskaper, egenskaper som har uppkommit genom adaptation.
 2. adaptiv reglering

  adaptiv reglering innebär att ett system kan ställa in sina parametrar automatiskt och justera dem då betingelserna förändras.
 3. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 4. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 5. SST

  SST, Swedish Solar Telescope, Svenska 1-meters solteleskopet, högupplösande solteleskop beläget på kanarieön La Palma.

 6. adaptation

  adaptation, ärftlig egenskap i en organisms byggnad, livsprocesser och beteende som ökar denna individs överlevnadsförmåga och ytterst dess fortplantningsframgång ( fitness).
 7. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 8. ESO

  ESO, European Southern Observatory, Europeiska sydobservatoriet, mellanstatlig europeisk organisation för astronomisk forskning.

 9. adaptiv styrning

  adaptiv styrning, bearbetningsstyrning, verkstadsteknisk metod att anpassa bearbetningsdata vid skärande bearbetning efter rådande förhållanden under bearbetningen.
 10. termogenes

  termogenes, värmeproduktion hos levande organismer.