1. spridning

    spridning, inom biologin en process varunder individer aktivt förflyttar sig eller passivt förflyttas utan återvändo från en punkt (ofta födelseplatsen) till en annan (jämför flyttning).
  2. evolution

    evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.