1. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 2. addend

  adden´d subst. ~en ~er ORDLED: add-end-en
  Svensk ordbok
 3. addendum

  addendum, bilaga som införs i en bok efter det att huvudtexten satts och som placeras i början eller slutet av boken.
 4. addenda

  adden`da subst., plur. ORDLED: add-enda
  Svensk ordbok
 5. addition

  addition, fundamental matematisk operation.
 6. supplement

  supplemen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: supple-ment-et
  Svensk ordbok
 7. appendix

  appen´dix subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ap-pend-ix-et
  Svensk ordbok