1. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 2. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 3. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.
 4. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 5. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 6. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 7. monooxygenaser

  monooxygenaser, enzymer som katalyserar reaktioner där en av atomerna i en syremolekyl adderas till en förening och den andra reduceras till vatten.
 8. d’Alemberts princip

  d’Alemberts princip , regel för hur man omformulerar ett rörelseproblem till ett jämviktsproblem genom att till de applicerade krafterna addera en s.k. tröghetskraft eller fiktiv kraft.
 9. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 10. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.