1. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 2. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 3. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 4. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 5. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 6. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 7. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 8. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 9. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 10. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.