1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.
 3. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 4. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 5. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 6. additionsmetod

  additionsmetod, metod enligt vilken man vid avbeställning av en vara eller tjänst får fram den ersättning som ska utgå genom att man först beräknar den förlust (kostnader m.m.) som avbeställningen förorsakat och sedan adderar utebliven vinst.
 7. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 8. monooxygenaser

  monooxygenaser, enzymer som katalyserar reaktioner där en av atomerna i en syremolekyl adderas till en förening och den andra reduceras till vatten.
 9. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 10. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.