1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.
 3. addera

  adde´ra verb ~de ~t ORDLED: add-er-ar SUBST.: adderande, addering; addition
  Svensk ordbok
 4. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 5. binär addition

  binär addition, addition av två binärkodade tal.
 6. heladderare

  heladderare, byggelement inom digitaltekniken för addition av två binära siffror med hänsyn tagen till inkommande och utgående minnessiffra.
 7. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 8. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 9. monooxygenaser

  monooxygenaser, enzymer som katalyserar reaktioner där en av atomerna i en syremolekyl adderas till en förening och den andra reduceras till vatten.
 10. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.