1. adderare

  adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+).
 2. decimal adderare

  decimal adderare, byggelement inom digitaltekniken som realiserar operationen addition (+) för decimala tal.
 3. karbokatjon

  karbokatjon, positiv jon vars laddning helt eller delvis är lokaliserad till en eller flera kolatomer.

 4. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 5. vektor

  vektor, inom matematik och fysik riktad storhet.

 6. romerska siffror

  romerska siffror, talsymboler som användes allmänt under nära 2 000 år, först av romarna från tredje århundradet f.Kr., numera sparsamt, mest för numrering.
 7. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 8. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 9. butener

  butener, butylen, kolväten som finns i två ogrenade former, dels 1-buten (CH3CH2CH=CH2), dels 2-buten (CH3CH=CHCH3), varav den senare kan existera som både cis- och trans-isomer (jämför cis-transisomeri).

 10. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.