1. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 2. medeltal

  me`deltal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: medel--tal-et
  Svensk ordbok
 3. genomsnitt

  ge`nomsnitt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gen-om--snitt-et
  Svensk ordbok