1. additament

  additament, tillägg, ändring, ofta till en statsrättslig författning eller ett mellanfolkligt fördrag.
 2. additament

  additamen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: add-ita-ment-et
  Svensk ordbok
 3. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 4. landsortsmöte

  landsortsmöte, provinsmöte , möte med lokala eller regionala ständergrupper, främst bönder, under medeltidens slutskede och Vasatiden.
 5. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).