1. addition

  addition, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem helt eller delvis mättas genom reaktion med två identiska eller olika fragment av en molekyl.

 2. addition

  addition, fundamental matematisk operation.
 3. binär addition

  binär addition, addition av två binärkodade tal.
 4. addition

  addition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: add-it-ion-en
  Svensk ordbok
 5. additionsreaktion

  additionsreaktion, detsamma som addition.
 6. additionsmaskin

  additionsmaskin, räknemaskin avsedd för addition och subtraktion; se räknemaskin.
 7. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.
 8. summa

  summa, i matematiken resultatet av en addition.
 9. räknesätten

  räknesätten är de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.
 10. overflow

  overflow, i databehandlingssammanhang det fenomen som inträffar när resultatet av en operation, t.ex. addition av två tal, inte ryms i det tillmätta utrymmet.