1. addition

  addition, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem helt eller delvis mättas genom reaktion med två identiska eller olika fragment av en molekyl.

 2. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 3. ideal

  ideal, något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.
 4. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.
 5. additionsreaktion

  additionsreaktion, detsamma som addition.
 6. polymerisation

  polymerisation, kemisk reaktion vid vilken relativt små molekyler, monomerer (M), sammankopplas till en mycket större kedjemolekyl, en polymer eller makromolekyl.
 7. axiom

  axiom, i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående.
 8. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 9. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 10. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.