1. additionsreaktion

  additionsreaktion, detsamma som addition.
 2. additionsmaskin

  additionsmaskin, räknemaskin avsedd för addition och subtraktion; se räknemaskin.
 3. additionsmetod

  additionsmetod, metod enligt vilken man vid avbeställning av en vara eller tjänst får fram den ersättning som ska utgå genom att man först beräknar den förlust (kostnader m.m.) som avbeställningen förorsakat och sedan adderar utebliven vinst.
 4. additionspolymerisation

  additionspolymerisation, kemisk reaktion som utnyttjas vid framställningen av många viktiga plaster.
 5. additionstecken

  additionstecken [-ʃo`ns-] subst. additionstecknet, plur. ~, best. plur. additionstecknen ORDLED: add-it-ions--teckn-et
  Svensk ordbok
 6. addition

  addition, kemisk reaktionstyp där ett omättat bindningssystem helt eller delvis mättas genom reaktion med två identiska eller olika fragment av en molekyl.

 7. addition

  addition är det räknesätt där man adderar två eller flera tal och får en summa som resultat.
 8. binär addition

  binär addition, addition av två binärkodade tal.
 9. addition

  addition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: add-it-ion-en
  Svensk ordbok
 10. boolesk algebra

  boolesk algebra, abstrakt algebraisk struktur inom matematiken, med tillämpningar inom bl.a. logik och datalogi.