1. additionsreaktion

  additionsreaktion, detsamma som addition.
 2. alkener

  alkener, olefiner, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n,­ karakteriserad av närvaron av en eller flera kol-koldubbelbindningar i en rak eller grenad kolvätekedja.
 3. allylgrupp

  allylgrupp, allyl,, benämning på den kolvätegrupp som har formeln CH2=CH–CH2–.

 4. aldehyder

  aldehyder, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av aldehydgruppen, –CHO, vilken är direkt bunden till en annan kolatom eller till en väteatom (formaldehyd, H2CO).

 5. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.
 6. butadien

  butadien, 1,3-butadien,
  CH2=CH–CH=CH2, färglös, brännbar gas, som förvätskas vid −4,5 °C.

 7. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 8. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.