1. additiv

  additiv, inom kemin ämne som är avsiktligt tillsatt i liten mängd för att förändra en produkts egenskaper.
 2. additiv

  additiv, som kan adderas, erhållas genom addition eller framställas som en summa; jämför additiv egenskap.
 3. additiv egenskap

  additiv egenskap, egenskap hos ett sammansatt system som kan beskrivas som summan av värdena för en viss egenskap hos delarna.
 4. additiv

  2additiv [ad´- el. -i´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: add-it-iv-et
  Svensk ordbok
 5. additiv

  1additiv [ad´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: add-it-iv
  Svensk ordbok
 6. additiv färgblandning

  additiv färgblandning, optisk färgblandning, en typ av färgblandning som uppstår genom ögats uppfattning av rena färger, lagda intill varandra och betraktade på avstånd.
 7. synergism

  synergism, synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering).
 8. funktionalism

  funktionalism, benämning på en radikal arkitekturströmning som formades i Europa omkring 1925.
 9. epistasi

  epistasi, förmågan hos en gen att hindra effekten av gener i ett annat locus att komma till uttryck.
 10. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.