1. additiv

  additiv, inom kemin ämne som är avsiktligt tillsatt i liten mängd för att förändra en produkts egenskaper.
 2. additiv

  additiv, som kan adderas, erhållas genom addition eller framställas som en summa; jämför additiv egenskap.
 3. additiv

  2additiv [ad´- el. -i´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: add-it-iv-et
  Svensk ordbok
 4. additiv

  1additiv [ad´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: add-it-iv
  Svensk ordbok
 5. additiv färgblandning

  additiv färgblandning, optisk färgblandning, en typ av färgblandning som uppstår genom ögats uppfattning av rena färger, lagda intill varandra och betraktade på avstånd.
 6. additiv egenskap

  additiv egenskap, egenskap hos ett sammansatt system som kan beskrivas som summan av värdena för en viss egenskap hos delarna.
 7. färgblandning

  färgblandning, färgstimulusblandning, blandning av två eller flera färgämnen för att åstadkomma färger som dessa inte ensamma kan ge.

 8. Brauer-grupp

  Brauer-grupp, matematiskt begrepp: additiv gruppstruktur på skevkropparna över en given kropp, definierad av den tyske algebraikern Richard Brauer ( 1901–77).
 9. extensiv mätning

  extensiv mätning, mätning som ger upphov till additiva skalor, för vilka gäller att addition av skalvärden svarar mot att på något sätt fysiskt lägga ihop de mätta objekten; motsats intensiv mätning.
 10. kopulativ konjunktion

  kopulativ konjunktion, additiv konjunktion, konjunktion som anger att de samordnade satserna eller satsleden båda är giltiga i det aktuella sammanhanget.