1. samordning

  samordning, koordination , bildande av en större syntaktisk helhet genom att två eller flera led med samma syntaktiska funktionsmöjlighet via en konjunktion hopfogas till ett led med samma syntaktiska funktion som vart och ett av de ingående leden.
 2. heritabilitet

  heritabilitet, arvbarhet, statistiskt mått på en egenskaps ärftlighet.
 3. djurornamentik

  djurornamentik, stiliserad bildframställning med motiv från djurriket.
 4. rasavel

  rasavel, avelsarbete för utveckling av egenskaperna hos en domesticerad djurras, ibland även benämnt renavel eller ren­ras­avel.
 5. Kinemacolor

  Kinemacolor, det första kommersiellt använda färgsystemet för biograffilm, patenterat 1906 och i bruk till omkring 1915.
 6. hyperladdning

  hyperladdning, ett så kallat additivt kvanttal som karakteriserar kvarkar och därmed alla starkt växelverkande elementarpartiklar.
 7. överföringstal

  överföringstal, av J.W. Hittorf 1853 införd benämning på den andel av strömtransporten vid elektrolys som elektrolytens katjon respektive anjon svarar för.
 8. mikromekanik

  mikromekanik, tillverkning och användning av passiva eller aktiva mekaniska strukturer i mikroskala.
 9. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 10. Friedrich Kohlrausch

  Kohlrausch, Friedrich, född 14 oktober 1840, död 17 januari 1910, tysk fysiker, professor vid Polytechnicum i Zürich 1870–71, i Darmstadt 1871–75, i Würzburg 1875–88, i Strassburg 1888–94, chef för Physikalisch-technische Reichsanstalt i Charlottenburg, Berlin, 1895–1905, där han efterträdde Hermann von Helmholtz; son till Rudolf Kohlrausch.