1. adducera

  adducera, föra en extremitet eller extremitetsdel mot kroppens eller en kroppsdels mittlinje.
 2. adduktion

  adduktion, rörelse mot kroppens mittlinje.
 3. adduktor

  adduktor, muskel som åstadkommer rörelse mot kroppens mittlinje.
 4. abducera

  abducera, föra en extremitet eller en extremitetsdel åt sidan från kroppens eller kroppsdelens mittlinje.
 5. adduktion

  adduktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-dukt-ion-en
  Svensk ordbok