1. adduktor

  adduktor, muskel som åstadkommer rörelse mot kroppens mittlinje.
 2. adduktion

  adduktion, rörelse mot kroppens mittlinje.
 3. adduktion

  adduktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ad-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. vätskeextraktion

  vätskeextraktion, vätske–vätskeextraktion eller vätske/vätskeextraktion, separationsmetod baserad på kemiska ämnens olika löslighet i vätskor av olika typ (t.ex. vatten och fotogen); se extraktion och fördelning.
 5. abduktor

  abduktor, muskel som åstadkommer rörelse åt sidan bort från kroppens mittlinje.
 6. skelettmuskulatur

  skelettmuskulatur, sammanfattande benämning på muskulaturen i människokroppens rörelseapparat (och motsvarande muskler hos andra ryggradsdjur).