1. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 2. adekvat

  adekvat sägs något vara som är passande och riktigt i ett visst sammanhang.
 3. adekvat

  adekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 4. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 5. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 6. släktskapsselektion

  släktskapsselektion, engelska kin selection, inom evolutionsbiologi och beteendeekologi en urvalsprocess där vissa arvsanlag (gener) ökar i frekvens genom att de påverkar sin bärare att gynna överlevnaden hos dess nära släktingar (engelska kin), vilka på grund av den nära släktskapen bär på samma arvsanlag.
 7. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.
 8. detektivroman

  detektivroman, fiktionslitteratur vars främsta kännetecken är intrigens koncentration kring brottslighet, brotts begående och uppklarande av brott.

 9. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 10. evidens

  evidens, i den fenomenologiska traditionen: egenskapen hos ett omdöme i betydelsen psykiskt fenomen att betyga sin egen riktighet, att inte kunna betvivlas.