1. adekvat

  adekvat sägs något vara som är passande och riktigt i ett visst sammanhang.
 2. adekvat

  adekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 3. adekvat kausalitet

  adekvat kausalitet, adekvans, inom juridiken ett tydligt orsakssamband mellan en handling och en uppkommen skada.
 4. kausalitet

  kausalitet, inom skadeståndsrätten orsakssammanhang, se adekvat kausalitet.
 5. adekvans

  adekvans, inom juridiken orsakssamband, se adekvat kausalitet.
 6. landskapsdräkt

  landskapsdräkt, mindre adekvat synonym till bygdedräkt och folkdräkt.
 7. rimofficium

  rimofficium, äldre, mindre adekvat benämning på den liturgiska sånggenren historia.
 8. arbetsköpare

  arbetsköpare, ett alternativt ord för arbetsgivare, förespråkat av den politiska vänstern såsom en mer adekvat benämning på den som i utbyte mot ersättning tar arbetskraft i anspråk.
 9. värmebalans

  värmebalans, hos djur, inklusive människa, upprätthållande av adekvat kroppstemperatur genom kontroll av tillförsel och förlust av värme.
 10. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.