1. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 2. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.
 3. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 4. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation.

 5. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 6. hälso- och sjukvårdslagstiftningen

  hälso- och sjukvårdslagstiftningen, regelsystem som omfattar olika bestämmelser med syfte att förebygga ohälsa och främja god hälso- och sjukvård.

 7. gurkha

  gurkha, den icke helt adekvata benämningen på det ledande befolkningsskiktet i Nepal.
 8. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.
 9. felsägning

  felsägning, oavsiktlig avvikelse från vad en talare försökt säga i ett yttrande.
 10. kvantkemi

  kvantkemi, tillämpningen av kvantmekanikens lagar på kemiska fenomen.