1. Ridderskapet och Adeln

  Ridderskapet och Adeln, högtidligare benämning på adeln som korporation.
 2. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 3. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 4. adelsvapen

  adelsvapen, heraldiskt vapen, tillhörande en adelsman.
 5. riddarhus

  riddarhus, byggnad där adeln sammanträder i Sverige och Finland; även benämning på adeln som korporation, se Riddarhuset.
 6. svenneklassen

  svenneklassen, enligt riddarhusordningen 1626 den lägsta adelsklassen.
 7. riddarhusordning

  riddarhusordning, adelns ståndsorganisation, senast fastställd 1866.
 8. Riddarhuset

  Riddarhuset, den svenska adelns palats, beläget i Gamla stan i Stockholm.
 9. bonde

  bonde betyder ursprungligen ’fast boende’; senare har ordet övergått till att beteckna jordbrukare.
 10. fästejord

  fästejord, jord som i Danmark ägdes av kronan, kyrkan eller adeln men brukades av fästebönder.