1. adelskalender

  adelskalender, adelsmatrikel, en i regel periodiskt utkommande förteckning över ett lands adel.
 2. adelstitlar

  adelstitlar, titlar för medlemmar inom vissa adelsätter.
 3. adelsmatrikel

  adelsmatrikel, förteckning över ett lands adel, se adelskalender.
 4. adelsprivilegier

  adelsprivilegier, förmåner, oftast lagstadgade särrättigheter, som förr tillkom adelsståndet.
 5. adelsmöte

  adelsmöte, den svenska adelns vart tredje år återkommande sammankomst i Riddarhuset kring gemensamma angelägenheter.
 6. Adelsfanan

  Adelsfanan, ett av adeln rekryterat rytteriförband, uppsatt 1565, indraget 1809 (avveckling till 1823).
 7. Adelswärd

  Adelswärd, släkt härstammande från ryttmästare Johan Hultman ( 1690–1729), som 1719 adlades med namnet Adelswärd.
 8. Adelsö

  Adelsö, f.d. församling i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län).
 9. adelsjungfru

  adelsjungfru, annat ord för stiftsjungfru.
 10. Adelsnäs

  Adelsnäs, säteri i Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland (Östergötlands län), huvudgård i Baroniet Adelswärd.