1. Adelsö

  Adelsö, f.d. församling i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län).
 2. adel

  adel, samhällsgrupp med vissa lagstadgade ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social art.
 3. Adele

  Adele, egentligen Adele Adkins, född 1988, brittisk sångerska och låtskrivare.

 4. adelskalender

  adelskalender, adelsmatrikel, en i regel periodiskt utkommande förteckning över ett lands adel.
 5. adelsmatrikel

  adelsmatrikel, förteckning över ett lands adel, se adelskalender.
 6. adelstitlar

  adelstitlar, titlar för medlemmar inom vissa adelsätter.
 7. adelsprivilegier

  adelsprivilegier, förmåner, oftast lagstadgade särrättigheter, som förr tillkom adelsståndet.
 8. adelsmöte

  adelsmöte, den svenska adelns vart tredje år återkommande sammankomst i Riddarhuset kring gemensamma angelägenheter.
 9. adelsuniform

  adelsuniform infördes i Sverige 1805 för att markera adelns ställning i samhället.
 10. Adelsnäs

  Adelsnäs, säteri i Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötland (Östergötlands län), huvudgård i Baroniet Adelswärd.