1. Konfucius

  Konfucius, 551–479 f.Kr., kinesisk tänkare vars idéer ligger till grund för konfucianismen.
 2. Henri de Toulouse-Lautrec

  Toulouse-Lautrec, Henri de, född 24 november 1864, död 9 september 1901, greve, fransk konstnär.
 3. page

  page, ursprungligen en minderårig tjänare hos en förnäm herre, senare en ung ädling som i fostrande syfte tjänade vid ett furstehov (hovsven) eller hos en adelsfamilj.
 4. nepotism

  nepotism, otillbörligt gynnande av släktingar och vänner, särskilt vid besättande av offentliga tjänster.
 5. Axel (von) Fersen

  (von) Fersen, Axel, d.ä., född 5 april 1719, död 24 april 1794 greve, militär och politiker; jämför släktartikel von Fersen.
 6. Amalienborg

  Amalienborg, slottsanläggning i Köpenhamn, kungligt residens sedan 1794.
 7. Montpensier

  Montpensier , historiskt landskap i norra Auvergne, Frankrike.
 8. Valle d’Aosta

  Valle d’Aosta, autonom region i nordvästra Italien.

 9. kadett

  kadett, i Sverige från 1700-talet benämning på elev vid skola för officersutbildning.
 10. Jean-Baptiste Lully

  Lully, Jean-Baptiste, egentligen Giovanni Battista Lulli, född 29 november 1632, död 22 mars 1687, italiensk-fransk tonsättare.